UAB Pagautė įsidiegė verslo valdymo sistemą

2017 m. balandžio 5 d.

UAB Pagautė sėkmingai įbaigė vykdyti projektą „Elektroninio verslo sprendimų įdiegimas įmonėje“, projekto kodas S-03.3.1-LVPA-K-806-01-0028, kurio metu įsidiegė elektroninio verslo valdymo sistemą. Projektas buvo pradėtas 2016 metų balandžio 27 d. ir baigtas 2017 metų kovo 31 dieną.

Projekto  tikslas – įmonės teikiamų paslaugų optimizavimas, konkurencingumo rinkoje didinimas bei teikiamų paslaugų kokybės  gerinimas.

Įdiegta verslo valdymo sistema padės įmonei efektyviau dirbti bei kurti didesnę pridėtinę vertę, siekiant išvengti arba maksimaliai sumažinti su paslaugų teikimu susijusias problemas, optimizuoti verslo operacijų atlikimo ir veiklos organizavimo procesus įmonėje.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „E-verslas LT“. Šio projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2016 m. balandžio 8 d. Skirtas finansavimas  – apie 15 tūkst. eurų.

kuriamelt